Management SW portfolia

Svým zákazníkům poskytujeme služby, které zaručují, že jejich softwarový majetek a softwarové nástroje zakoupené od třetích osob jsou plně v souladu s licenčními podmínkami pro software. Naši zákazníci tak dodržují licenční podmínky v každém časovém okamžiku životnosti licence softwaru.

Naše služby vedou k úsporám nákladů, přesnému dodržování pravidel užití softwaru a tím zajišťují našim klientům bezpečnost z hlediska využití sofwarových nástrojů i ve vztahu k vlastníkovi licence.

Náš tým pomáhá zákazníkům pochopit podstatu příslušných licencí, způsob chování a postupů při provozování softwaru zakoupeného od třetí osoby. Tuto pomoc zajišťujeme prostřednictvím správy softwarového majetku a jinými postupy, které zaručují našim zákazníkům kompletní bezpečnost.

Zastupujeme své zákazníky v případech, kdy u nich provádí audity poskytovatelé softwaru nebo nezávislé subjekty jednající jménem vlastníka licence.

Vážený uživateli, tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. Více informací o cookies